Nedir

Tarafların arasındaki uyuşmazlığın bir ”Arabulucu ” yardımıyla çözüme kavuşturulmasıdır.

Kapsamı

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. 

Avantajları

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Mahkemeye göre daha kısa sürer. Sonuç, tarafların kontrolündedir.

Sonucu

Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararı yerine geçmektedir.